That Image


Ja Tev patīk un gribas dziedāt, ja esi gatava apgūt un atklāt sevī ko jaunu,

ja esi dzīvespriecīga -

Sieviešu koris RASA aicina Tevi savā draudzīgajā kolektīvā,

Ogres kultūras centra mazajā zālē - 18.septembrī pkst 18.30

Mēģinājumi otrdienās 19.00